Από τη διδακτική επίσκεψη της Β' Γυμνασίου στο Βυζαντινό Μουσείο 

   Στις 2 Δεκεμβρίου 2019, η Β΄ τάξη του σχολείου μας στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας επισκέφτηκε το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, ένα τα σημαντικότερα διεθνώς μουσεία για την τέχνη και τον πολιτισμό των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. 
Σε αυτό, οι μαθητές, μέσα από την ξενάγηση από επαγγελματίες ξεναγούς, γνώρισαν βασικούς σταθμούς της βυζαντινής τέχνης, όπως της μετάβασης από τον αρχαίο κόσμο στον βυζαντινό, του κόσμου του Βυζαντίου, της περιόδου επίδρασης της Δύσης στη βυζαντινή τέχνη, καθώς και της ύστερης βυζαντινής εποχής
Εκθέματα σχετικά με την εξουσία του αυτοκράτορα και της Εκκλησίας, με τη δημόσια λατρεία και με την καθημερινή ζωή, με τον εντυπωσιακό τους πλούτο και την ποικιλία τους, κέντρισαν το ενδιαφέρον των μαθητών και εμπλούτισαν τις γνώσεις τους. 

 

 "Όλες οι προσπάθειες στη διαπαιδαγώγηση θα είναι μάταιες, μέχρι να μάθετε τα παιδιά ν’ αγαπούν τα πουλιά, τα λιβάδια και τα λουλούδια."

ανώνυμος