Περιγραφή για εκπαιδευτικά προγράμματα & εκπ/κές δράσεις

 Στο σχολείο μας πραγματοποιούνται διαφόρων ειδών εκπαιδευτικά προγράμματα όπως περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δράσεις όπως εκμάθηση του μαθηματικού προγράμματος Geogebra σαν εργαλείο εμβάθυνσης αλλά και οπτικοποίησης μαθηματικών εννοιών κτλ, τα οποία πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου και διαρκούν όσο η σχολική χρονιά.

 Στο 6ο γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου, πέρα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία εντάσσονται σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, αναπτύσσονται εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις από καθηγητές προς όφελος των μαθητών.

 Οι επιθυμίες, οι κλίσεις οι ιδέες αλλά και οι ανάγκες των μαθητών μας, δίνουν το έναυσμα στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τέτοιες εκπαιδευτικές  δράσεις.

 "Όλες οι προσπάθειες στη διαπαιδαγώγηση θα είναι μάταιες, μέχρι να μάθετε τα παιδιά ν’ αγαπούν τα πουλιά, τα λιβάδια και τα λουλούδια."

ανώνυμος