Διεύθυνση - χάρτης

Το σχολείο μας έχει είσοδο στη Στρατηγού Μακρυγιάννη 98, παραπλεύρως του 1ου ΣΕΚ Αγίου Δημητρίου. Στη φωτογραφία κάτω από το χάρτη φαίνεται η είσοδος στο προαύλειο χώρο του σχολείου μας. 

 Είσοδος στο προαύλιο του σχολείου

 "Όλες οι προσπάθειες στη διαπαιδαγώγηση θα είναι μάταιες, μέχρι να μάθετε τα παιδιά ν’ αγαπούν τα πουλιά, τα λιβάδια και τα λουλούδια."

ανώνυμος