Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου 2021-22

Σε ετήσια βάση, επικαιροποιείται ο Κανονισμός Λειτουργίας της σχολικής μονάδας με τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας. 
Διαβάστε εδώ τον Κανονισμό Λειτουργίας του 6ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου σχολικού έτους 2021-22. 

 "Όλες οι προσπάθειες στη διαπαιδαγώγηση θα είναι μάταιες, μέχρι να μάθετε τα παιδιά ν’ αγαπούν τα πουλιά, τα λιβάδια και τα λουλούδια."

ανώνυμος