Κτήριο - Εργαστήρια

Το κτήριο του σχολείου μας διαθέτει:

10 Αίθουσες διδασκαλίας
Εργαστήριο ΗΥ
Εργαστήριο Τεχνολογίας
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Γραφεία Δνσης - Καθηγητών 

 "Όλες οι προσπάθειες στη διαπαιδαγώγηση θα είναι μάταιες, μέχρι να μάθετε τα παιδιά ν’ αγαπούν τα πουλιά, τα λιβάδια και τα λουλούδια."

ανώνυμος