Προετοιμασία για τον διαγωνισμό Μαθηματικών "ΘΑΛΗΣ" σχ. έτος 2019-20

Ξεκίνησαν, στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, τα μαθήματα προετοιμασίας για το μαθηματικό διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ» που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.).

 Tα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου μας, μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου:

-για τη Γ΄ τάξη: κάθε Τρίτη 13.15-15.00 ( 2 διδακτικές ώρες ) από το μαθηματικό του σχολείου μας Θεοδόσιο Β. Βαλληνδρά.

-για τη Β΄ τάξη: κάθε Παρασκευή 13.15-15.00 ( 2 διδακτικές ώρες ) από το μαθηματικό του σχολείου μας Αθανάσιο Γκίκα.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 και η συμμετοχή τόσο στον διαγωνισμό, όσο και στα μαθήματα είναι ανοιχτή σε όλους τους μαθητές/τριες με έγγραφη γονική συναίνεση.

 

 

 "Όλες οι προσπάθειες στη διαπαιδαγώγηση θα είναι μάταιες, μέχρι να μάθετε τα παιδιά ν’ αγαπούν τα πουλιά, τα λιβάδια και τα λουλούδια."

ανώνυμος