Ερευνητικό πρόγραμμα για τη Διαμορφωτική Αξιολόγηση των μαθητών/τριών στο σχολείο μας

 

Φέτος το σχολείο μας συμμετέχει στο : "Eρευνητικό πρόγραμμα για τη διαμορφωτική αξιολόγηση"

  Το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Προώθηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης του μαθητή: Από τη θεωρία στην πολιτική και πρακτική» (FORMAS) υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus . Στο FORMAS συμμετέχουν οκτώ συνολικά οργανισμοί (4 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και 4 υπουργεία παιδείας) από 4 ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Βέλγιο, Ολλανδία).

Συντονιστικό ίδρυμα του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Τμήματος Μαθηματικών και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να διερευνήσει μέσα για τη βελτίωση της παιδαγωγικής και διδακτικής πρακτικής στα Μαθηματικά υποστηρίζοντας τους καθηγητές Γυμνασίου να διεξάγουν αξιολόγηση των μαθητών για διαμορφωτικούς σκοπούς. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν τις μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών και να αναλάβουν δράσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μαθησιακής διαδικασίας. Παράλληλα το σχέδιο προβλέπεται να βοηθήσει τους μαθητές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να λάβουν ποιοτική εκπαίδευση μέσα από σημαντικές ευκαιρίες για συμμετοχή στο μάθημα των μαθηματικών.

Για τις ανάγκες της έρευνας, στην αρχή και το τέλος της σχολικής χρονιάς 2019-20, θα δοθούν 2 δοκίμια (τεστ) μαθηματικών σε μαθητές Γ’ Γυμνασίου (τμήματα Γ1 και Γ2 ) με ύλη Β’ Γυμνασίου. Οι μαθητές θα συμπληρώσουν τα δοκίμια ανώνυμα στη σχολική τάξη κατά τη διάρκεια 2 διδακτικών ωρών. Τα δοκίμια με κανένα τρόπο δε συνδέονται με την αξιολόγηση των μαθητών.

H έρευνα θα διεξαχθεί στη σχολική τάξη. Εγγυόμαστε την ανωνυμία και την προστασία των μαθητών και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στην έρευνα ή/και να αποσυρθούν από αυτήν σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της.

Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος είναι ο καθηγητής του σχολείου μας: Θεοδόσιος Βαλληνδράς, ΠΕ 03 μαθηματικός.

 "Όλες οι προσπάθειες στη διαπαιδαγώγηση θα είναι μάταιες, μέχρι να μάθετε τα παιδιά ν’ αγαπούν τα πουλιά, τα λιβάδια και τα λουλούδια."

ανώνυμος