Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θάλασσα-θάλασσα»

Την Πέμπτη 18/1/2018 και 25/1/2018, η Β΄ Γυμνασίου και η περιβαλλοντική ομάδα παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Θάλασσα-θάλασσα" στο Μουσείο Γουλανδρή.

Σκοπός του προγράμματοςήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον και την ανάγκη προστασίας του. Έμφαση δόθηκε στις επιπτώσεις της ρύπανσης της θάλασσας στην βιοποικιλότητα από τα απορρίμματα και ειδικότερα από πλαστικά αντικείμενα.

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση Ppt για το Θαλάσσιο Περιβάλλον με κύριες θεματικές ενότητες:
• Θαλάσσιοι οργανισμοί και Θαλάσσια Φύλα,• Η Βιοποικιλότητα αξίες και απειλές• Βιολογικοί εισβολείς στην ελληνική θάλασσα• Η ρύπανση της θάλασσας από απορρίμματα• Η ρύπανση της θάλασσας από πλαστικά αντικείμενα• Οι επιπτώσεις της ρύπανσης στην πανίδα, στη χλωρίδα και στη ζωή του ανθρώπου

Τέλος, στοπρακτικόμέρος, οι μαθητές προσδιόρισαν δείγματα κοχυλιών με τη χρήση απλοποιημένης ‘κλείδας αναγνώρισης’, καθώς και με τη χρήση του στερεοσκοπίου και του συστήματος προβολής.

 "Όλες οι προσπάθειες στη διαπαιδαγώγηση θα είναι μάταιες, μέχρι να μάθετε τα παιδιά ν’ αγαπούν τα πουλιά, τα λιβάδια και τα λουλούδια."

ανώνυμος